Hurtig levering (1-5 hverdage)
God kundeservice
Levering i hele landet
5/5 stjerner på Facebook
Kurv  

Ingen varer

DKK 0,00 Fragt
DKK 0,00 Samlet

Kurv Gå til bestilling

Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 98 44 17 55

Send os en e-mail

Salgs- og leveringsbetingelser

(OBS. DISSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, ER KUN GÆLDENDE FOR ONLINEHANDEL PÅ WWW.SKAGENBETON.DK)

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer handlet online på www.skagenbeton.dk

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Skagen Cementstøberi A/S (i det følgende kaldet sælger).

 Leveringstidspunkt og transport:

 • Oplyste fragtpriser er alene gældende for levering til fastland og til brofaste adresser i Danmark.

 • Levering på købers adresse i Danmark vil normalt ske indenfor 5-10 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

 • Det er en betingelse, at samtlige oplysninger, som er nødvendige for ordrens udførelse, er kommet til sælgers kendskab.

 • Aflæsning finder sted så nært brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. sælger har ansvaret for produkterne frem til, at lastbilen har nået aflæsningsstedet.

 • Leveringsstedet er medmindre andet er aftalt, sælgers adresse.

 • Levering af betonvarer sker på paller, som løftes af med palleløfter eller kran. Det er ofte muligt at efterkomme ønsker om speciel placering på grunden - dog kun hvis chaufføren skønner at det er forsvarligt - og kan gøres uden risiko for at beskadige omgivelser og flisebelægninger.

Leveringsmængder og leveringsterminer:

 • Ved produkter, der ikke er normale lagervarer hos sælger, er den i ordrebekræftelsen, eller anden form for købsaftale, angivne mængde bindende for køber.

 • Er køber ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, er køber forpligtet til at anvise mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til et mellemlager, betragtes som leveret. 

Forsinkelse:

 • I tilfælde af forsinket levering, er sælger forpligtet til at oplyse køber herom uden ugrundet ophold.

 • Sker levering ikke til det aftalte tidspunkt, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering, og fastsætte en rimelig frist for levering. Såfremt leveringen ikke er sket indenfor den af køber fastsatte rimelige frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen uden at kunne kræve erstatning eller godtgørelse herfor hos sælger.

 • sælger påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

Risikoen for varerne:

 • Risikoen for varer bestilt online på www.skagenbeton.dk overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet, eller på det tidspunkt varen er taget i anvendelse, f.eks. belægning nedlagt, mur bygget. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.                           Husk at gemme original emballage, paller, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres på original emballage.

Reklamation:

 • Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af leverancen fra sælger.

 • Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, og senest 2 måneder efter levering, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

 • Såfremt køber afhentet leverancen hos sælger, skal eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler fremsættes i forbindelse med afhentningen, og senest før fabrikken forlades.

 • Har køber ikke inden 24 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen overfor sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt, forkortes perioden forholdsmæssigt.

 • Viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.

 • Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes.    Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for sælger.

 • Der kan forekomme kalkudblomstring på betonvarer. Dette er en naturlig del af flisens hærdeprocess og altså ikke skadeligt eller en fejl. Kalkudfældninger forsvinder normalt af sig selv, i løbet af 1-3 år. Kontakt os for vejledning.

 • Farvenuancer ved leverance kan forekomme. 

Fortrydelsesret:

 • Skagen Cementstøberi A/S, yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen, eller på det tidspunkt varen er taget i anvendelse, f.eks. belægning nedlagt, mur bygget.

 • Fortryder du købet, skal sælger, underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, senest 14 dage efter fortrydelse. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen.

 • Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

 • Du kan fortryde et køb ved at returnere varen på en af sælger oplyst adresse.

 • Hvis varen er taget i brug, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden køber. En evt. værdiforringelse skal køber ikke have retur.

Pris:

 • Alle priser til private er inkl. moms, og ekskl. paller/fragt, med mindre andet er opgivet. Alle priser til erhvervsdrivende er ekskl. moms, og ekskl. paller/fragt, med mindre andet er opgivet

 • Såfremt der i perioden fra ordrebekræftelse og til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i produktions- eller leveringsomkostninger, herunder i underleverandørens priser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er sælger berettiget til at regulere prisen for sådanne omkostningsstigninger. Køber er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer.

 • sælger er berettiget til at kræve ekstrabetaling, udover den tilbudte eller aftalte pris, for ekstraarbejde, ekstra leverancer, overarbejde som skyldes købers forhold, eller andre fordyrende forhold, som skyldes køber.

Betaling:

 • sælgers betalingsbetingelser er kontant ved bestilling, medmindre andet er aftalt.

 • køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav, medmindre dette skriftligt er anerkendt af sælger.

Returpaller:

 • Paller kan returneres franko, for købers regning, til en af sælger udpeget adresse. Herefter vil sælger udstede en kreditnota, efter gældende regler, for de returnerede, ubeskadigede paller. Typisk vil returværdien være 87,50 kr. pr. stk.

 • Der udstedes kun kreditnota for det antal paller som er faktureret ved levering.

 • Paller som er ældre end 12 måneder refunderes ikke.

 • Ved modtagelse af kreditnota fremsender kunden mail til skagenbeton@skagenbeton.dk med bankoplysninger, reg. nr. og konto nr., hvorefter beløbet overføres til kundens konto.

 


Afdelinger
Nyhedsbrev