Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

OBS. DISSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, ER KUN GÆLDENDE FOR ONLINEHANDEL PÅ WWW.SKAGENBETON.DK

Salgs- og leveringsbetingelser:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer handlet online på www.skagenbeton.dk

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Skagen Cementstøberi A/S (i det følgende kaldet sælger).

Generelle oplysninger

Skagenbeton.dk
Skagen Cementstøberi A/S
Drogden 3
9990 Skagen

CVR: 83037814
Tel: +45 98 44 17 55
skagenbeton@skagenbeton.dk

Leveringstidspunkt og transport:
Oplyste fragtpriser er alene gældende for levering til fastland og til brofaste adresser i Danmark.
Levering på købers adresse i Danmark vil normalt ske indenfor 1-10 dage.

Det er en betingelse, at samtlige oplysninger, som er nødvendige for ordrens udførelse, er kommet til sælgers kendskab.

Aflæsning finder sted så nært brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. sælger har ansvaret for produkterne frem til, at lastbilen har nået aflæsningsstedet.

Leveringsstedet er medmindre andet er aftalt, sælgers adresse.

Levering af betonvarer sker på paller, som løftes af med palleløfter eller kran. Det er ofte muligt at efterkomme ønsker om speciel placering på grunden - dog kun hvis chaufføren skønner at det er forsvarligt - og kan gøres uden risiko for at beskadige omgivelser og flisebelægninger.

Leveringsmængder og leveringsterminer:
Ved produkter, der ikke er normale lagervarer hos sælger, er den i ordrebekræftelsen, eller anden form for købsaftale, angivne mængde bindende for køber. Se vilkår om fortrydelsesret nedenfor.

Er køber ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, bedes køber anvise mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til et mellemlager, betragtes som leveret. Hvis varen skal tages med retur og evt. genleveres, afholder køber alle omkostninger forbundet hermed.  I erhvervskøb er køber forpligtet til at anvise et mellemlager.

Forsinkelse:
I tilfælde af forsinket levering, er sælger forpligtet til at oplyse køber herom uden ugrundet ophold.

Sker levering ikke til det aftalte tidspunkt, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering, og fastsætte en rimelig frist for levering. Såfremt leveringen ikke er sket indenfor den af køber fastsatte rimelige frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen uden at kunne kræve erstatning eller godtgørelse herfor hos sælger ud over, hvad der følger af dansk rets ufravigelige regler.

Sælger påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab ud over, hvad der følger af dansk rets ufravigelige regler.

Risikoen for varerne:
Risikoen for varerne overgår til køber når varerne er i købers fysiske og faktiske besiddelse eller leveret/placeret efter kundens anvisninger.

Reklamation:
Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.

Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Ved erhvervskøb skal du reklamere straks og senest inden for 3 dage.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. 

Vi opfordrer til at du undersøger varen når du modtager den eller afhenter den og påberåber dig mangler allerede der.

Viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.

Der kan forekomme kalkudblomstring på betonvarer. Dette er en naturlig del af flisens hærdeprocess og altså ikke skadeligt eller en fejl. Kalkudfældninger forsvinder normalt af sig selv, i løbet af 1-3 år. Kontakt os for vejledning.

Farvenuancer ved leverance kan forekomme.

Pris
Alle priser til private er inkl. moms, og ekskl. paller/fragt, med mindre andet er opgivet. Alle priser til erhvervsdrivende er ekskl. moms, og ekskl. paller/fragt, med mindre andet er opgivet

Betaling:
På www.skagenbeton.dk har du mulighed for, at betale med Dankort, Visa, MasterCard, MastroCard og Mobilepay. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

Du kan også betale via bankoverførsel, - vi gør dog opmærksom på at ved denne betalingsform er du ikke dækket af indsigelsesordningen.

 

 

Reservation af beløb

Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene reserveres på dit kort eller konto indtil:
1) Vi trækker beløbet, når vi sender varen, eller
2) pengene frigives ifølge aftale med din kortudsteder. 

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder. 

 

Returpaller:
Paller kan returneres franko, for købers regning, til en af sælger udpeget adresse. Herefter vil sælger udstede en kreditnota, efter gældende regler, for de returnerede, ubeskadigede paller. Typisk vil returværdien være 75,00 kr. pr. stk.

Der udstedes kun kreditnota for det antal paller som er faktureret ved levering.

Paller som er ældre end 12 måneder refunderes ikke.

Udbetaling kan kun ske til den kunde som har betalt for pallerne og dermed ikke til tredjemand.

Ved modtagelse af kreditnota fremsender kunden mail til skagenbeton@skagenbeton.dk med bankoplysninger, reg. nr. og konto nr., hvorefter beløbet overføres til kundens konto.

Fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til skagenbeton@skagenbeton.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: Alle betonvarer, stål og isolering. 

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 6.000 kr. men beregnes individuelt.

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes: 

Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes,
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

 
Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles ad igen, Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos dig, som du udtrykkeligt har bedt om,

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Du kan fortryde et køb ved at returnere varen på en af sælger oplyst adresse.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

 

Der er ikke fortrydelsesret ved B2B.

 

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos Skagen Cementstøberi A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på skagenbeton.dk er  

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: skagenbeton@skagenbeton.dk

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte skagenbeton@skagenbeton.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr   

 

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.


Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 18-04-2024

 

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Skagenbeton.dk
Drogden 3
9990 Skagen
CVR: 83037814
Tel: +45 98 44 17 55
skagenbeton@skagenbeton.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)